تهمت

بنده با پسرعموها و پسرخاله هایم خودمانی و راحت هستم زیرا با هم بزرگ    شده ایم و نامزدم می گوید : بین شما ارتباط بوده است . چکار کنم ؟   
درست است که شما با هم بزرگ شده اید ولی بدانید این ها نامحرم هستند . باید مراقب رفتارتان باشید . پوششتان را مراقب باشید . با آنها دست ندهید . قهقه های تحریک کننده نزنید . شوخی های تحریک کننده نکنید .  مثلا می گویند : این ها مثل برادر هستند و نیت بدی هم ندارید ولی در اسلام نفس این کار حرام است و شما نباید این کار را انجام بدهید . در اینجا نیت دخالتی ندارد . فرض کنید شما قصد نفسانی ندارید ولی موضع تهمت است . روایت داریم : انسان عاقل خودش را در موضع تهمت قرا نمی دهد . موضع تهمت یعنی انسان کاری بکند که به او تهمت بزنند . ولو قصد بدی ندارد . روایت داریم : اگر خودت را در موضع تهمت قرار دادی و به تو تهمت زدند ، هیچ کس جز خودت را ملامت و سرزنش نکن . ببینید الان شما هیچی در دلتان نیست ولی شوهرتان به شما تهمت می زند که قبلا با هم رابطه داشته اید البته این آقا هم گناه می کند که تهمت می زند . از این نمونه باید درس بگیریم . بالاخره شوهر شما غیرت دارد . بیایید یک تغییر اساسی در شیوه ی برخورد با پسرعمو و پسرخاله هایتان بدهید . حالا اگر در خانواده شما این یک رسم و عرف است که با آنها دست بدهید و اگر این کار را نکنید مسخره تان می کنند ، بدانید این به آینده شما مربوط میشود . نباید تحت تمسخره دیگران قرار بگیرید . شما خیلی جدی باشید . شیوه ی زندگیتان را تغییر بدهید . اگر شما دستورات دین را رعایت کنید ، همسر شما هم کم کم آرام می گیرد .  
شوهرم به من تهمت بی عفتی می زند در حالیکه من کوچکترین خطایی    نکرده ام . آیا این درست است ؟   
این خیلی خطرناک است . حضرت رسول اکرم (ص) می فرمایند : کسی که به زن یا مردی تهمت بزند در روز قیامت او را بر تلی از آتش قرار خواهند داد و او را به کیفرش خواهند رساند . اگر این صرف تهمت باشد ،  این عواقب را دارد . حالا یک وقت تهمت ناموسی است . اینجا شوهر شما تهمت عمل منافی عفت به شما می زند . این علاوه بر کیفر آخرت در همین دنیا هم مجازات دارد . اگر مردی به همسرش چنین تهمتی بزند ، در اصطلاح قرآنی به آن قذف می گویند و نتواند  ثابت کند که البته اثبات آن خیلی سخت است زیرا چهارتا شاهد عاقل باید با چشم خودشان ببینید و شهادت بدهد ، بر اساس آیه 4 سوره نور مرد مجازات میشود و حد قذف می خورد . هشتاد ضربه تازیانه جریمه این آقا است . و دیگر اینکه طبق آیات قرآن شهادت این آقایان هم دیگر پذیرفته نمیشود و این ها جزء فاسقون هستند . این خیلی کار خطرناکی است . خیلی آقایان راحت این کار را می کنند . روایت داریم که کسی قذف نمیکند مگر که ملعون باشد . روایت داریم : همسر خود را قذف نکنید باعث پشیمانی طولانی و عقوبت شدیدی میشود . این نکات دینی را یاد یگیرید و عمل کنید . 

  •  
  •  یکی از دوستان شوهرم با من تماس گرفت تا درباره مشکلات زندگی اش با من مشورت کند . وقتی شوهرم فهمید ، به من تهمت ناروا زد و اعتمادش نسبت به من از بین رفت و بدبین شده است . آیا کار من اشتباه بوده است ؟
    چرا ایشان با شما مشورت کرده اند ؟ چه دلیلی داشته که با شما مشورت کرده اند با شوهر شما مشورت می کردند . مشورت در امور معمول زندگی مثلا خرید کاپشن و وسایل زندگی یا ماشین می شود با خیلی ها مشورت کرد . کسی ممکن است درباره ماشین که یکبار خریده است ، تجربه داشته باشد . در مسائل معمول زندگی ما با     خیلی ها مشورت می کنیم که مشاور هم نیستند . اطلاعات فنی و تخصصی هم ندارند . ولی درباره مسائل خانوادگی ، ایشان حتی با شوهر شما هم نباید مشورت می کردند . مگر اینکه شوهر شما مشاور بوده باشند . چون این مسائل خیلی حساس است . بین مشورت و مشاوره فرق است . مشاوره کاری فنی است و مشاور باید فنی باشد . چون فراوان دیده ایم که با یک شخص غیر فنی و غیر مشاور ، مشاوره کرده و نسخه ی غلطی به او داده است . و نظام زندگی اش بهم ریخته است . شما خانم محترم حتی اگر می توانستید به این آقا کمک بکنید و مشاوره بدهید ، چون این آقا نامحرم هستند و شما شوهر دارید و شوهر شما حس ناموس پرستی دارد ،  غیرت دارد ، نباید این کار را   می کردید . مرد این را تحمل نمی کند . خیلی ها این طوری هستند . گذشته از این موضع تهمت است . شما چیزی در دلتان نبوده است . خانم مومن و متدین با حفظ ضوابط شرع مشاوره داده اید . ولی این موضع تهمت است . چون دیگران هم نمی دانند . شوهر شما که نمی داند و به شما تهمت ناروا زده است . اعتماد شوهر شما سلب شده است و شما خود را در موضع تهمت قرارداده اید . روایت داریم : از مواضع تهمت بپرهیزید . اگر کاری کردید و به شما تهمت زدند خودت را سرزنش کن . کسی که به تو تهمت زده سرزنش نکن . البته کار این آقا هم غلط است . تهمت زدن گناه است . ولی کار شما هم غلط و اشتباه است . او به شما تهمت زده ، گناه کرده و شما هم زمینه این تهمت را فراهم کرده اید ، اشتباه کرده اید . اصلا فرض می کنیم شوهر شما با این داستان هیچ مشکلی ندارد . بعضی ها این جوری هستند و با مشاوره دادن خانم مشکل ندارند ولی باز می گویم : احتیاط کنید . این کار را نکنید . ممکن است اوایلش شما هیچ حس خاصی نداشته باشید ولی متاسفانه آرام آرام شروع میشود . خیلی موارد این جوری داشته ایم و کم کم احساس می کنید عُلقه ای ایجاد شده است . دل ما ابریشمی است . خیلی زود دلبسته می شویم . خیلی زود وابسته میشویم . خیلی باید مراقبت کرد . این همه احکام دین برای ارتباط دو نامحرم برای چیست ؟ برای این است که این      وابستگی ها ایجاد نشود . و بنیان خانواده تخریب نشود . اگر دو تا نامحرم ضوابط دین را رعایت نکنند که چه روایت ها داریم . اگر دو زن و مرد نامحرم در اتاقی باشند ، نفر سوم شیطان است . حتی اگر ضوابط دین را هم رعایت بکنند باز هم باید به قدر ضرورت باشد . بیش از ضرورت حرام نیست ولی مکروه است . شما باید از        شکست های زندگی تان درس بگیرید . تجربه بدست بیاورید و کاری بکنید که اعتماد از دست رفته شوهرتان برگردد و ما برای آن راه کار داریم . 
    شوهرم چون بدبین است بدون دلیل به من تهمت های  ناروا می زند . مگر تهمت زدن به دیگران گناه نیست ؟
    تهمت زدن به دیگران گناه است . اینکه اسلام این قدر با بدبینی مقابله می کند بخاطر همین است . روایت داریم : ایمان با سوء ظن قابل جمع نیست . حضرت علی (ع)     می فرمایند : انسان بدگمان دین ندارد . این ها بخاطر جلوگیری از این پیامدها است . همان پیامد تهمت زدن است . این آقا چون بدبین است تهمت می زند . اگر این آقا بدبین نبود ، تهمت نمی زد . این تهمت ها پیامد بدبینی است . لذا با تهمت شدیدا مخالفت شده است . روایات عجیبی داریم . رسول اکرم (ص) فرمودند : اگر کسی به زن و یا مرد مومن تهمت بزند ، در روز قیامت خدوند او را بر تلی از آتش قرار خواهد داد تا به کیفرش برسد . حالا این برای تهمت های معمولی است . حالا اگر این تهمت ناروای    بی عفتی بود یعنی یک قدم بالاتر . اگر کسی به دیگران یا شوهر به زن تهمت ناروا بزند ، در اینجا هشدارها جدی تر است . امام رضا (ع) فرمودند : کسی که به زنش تهمت بی عفتی می زند ملعون است . زیرا این تهمت از جنس کفر است ونتیجه ی کفر آتش جهنم است . تهمت بی عفتی به خانم هایتان نزنید . بخاطر اینکه در این تهمت پشیمانی طولانی و عقوبت شدید است . در تهمت این نکته وجود دارد که آبروی مومن ریخته میشود . سه چیز در مسلمان حرمت دارد : خون ،  مال و آبرو . روایت داریم : آبروی مومن مثل خون مومن است . حتی روایت داریم مثل حرمت کعبه است . اگر آبروی مومن بریزد ، دیگر در اجتماع نمی تواند سر بلند بکند و از چشم مردم می افتد . امام صادق (ع) فرمودند : اگر کسی به مومنی تهمت بزند و به سبب این تهمت از چشم مردم بیفتد ، خدا او را از تحت سر پرستی خودش بیرون می کند و به تحت ولایت شیطان می فرستد و شیطان هم او را نمی پذیرد . این برادر باید مراقب باشند . این کار خطرناکی است و پیامدهای خطرناکی دارد . آیه 4 سوره  نور می فرماید : اگر کسانی به خانم های پاک دامن تهمت بی عفتی بزنند اگر چهار تا شاهد نیاورند ، آنها را هشتاد ضربه بزنید . شهادت آنها را نپذیرید و آنها فاسق هستند . این ها بخاطر این است که   می خواهند آبروی مومن حفظ بشود . خیلی ها می گویند : چرا چهار تا شاهد ؟ می دانید که این تهمت در اسلام خیلی سنگین است لذا در اینجا می فرمایند : چهار تا شاهد تا     بی گناهی مجرم شناخته نشود . و دیگری بحث آبرو است . اگر طرف نتواند ثابت کند آبروی فرد ریخته شده است و جمع کردن آبرو خیلی سخت است . جالب است در قتل دو شاهد عادل کافی است . برای اثبات تهمت بی عفتی چهار تا شاهد لازم است زیرا بحث آبرو در میان است و اینکه پای دو نفر در میان است . در قتل پای یک نفر گیر است . این سخت گیری ها بخاطر آبروی مومن است . حالا تهمتی که در سوره نور خواندیم برای تهمتی است که یک آقایی به یک خانمی در جامعه می زند نه به خانم خودش که آن احکام دیگری دارد . سه آیه بعدی درباره ی همین است .
  •