گلبرگ 31/6/90

31/6/90


 • 841 – شوهرم به خانواده ام بدبین است و فکر می کند که من خانواده ام را بر او ترجیح می دهم  و همیشه از دخالت های آنها شکایت می کند . در حالیکه پدر و مادر من در زندگی من اصلا دخالتی ندارند . چکار کنم که این تصورات نادرست از بین برود ؟( عوامل ایجاد اختلاف بین زن و شوهر )
  پاسخ – این برداشت به ویژگی اقتدار مرد برمی گردد .ایشان با شما ازدواج کرده است و دوست دارد که تکیه گاه شما باشد و برای شما اصل باشد . هر کاری که شما در خانه انجام بدهید که اقتدار مرد را به خطر بیندازد و آنرا تهدید کند ، این برداشت قوی تر   می شود . خانمها ویژگی شدت عواطف دارند و آقایان کمرنگی عاطفی دارند و همین شدت عواطف است که باعث می شود در خانمها شدت علاقه نسبت به خانواده شان وجود داشته باشد . این کار شما طبیعی است .البته مرد نسبت به خانواده اش تعصب دارد و زن نسبت به خانواده اش شدت علاقه دارد . اگر شما در حضور همسرتان زیادی به خانواده ی خودتان برسید و نسبت به آنها علاقه نشان بدهید ، ایشان این برداشت را می کنند که شما او را قبول ندارید و پدر و مادر برای شما اصل هستند . اگر بین همسر شما و پدرتان تنش و اختلافی پیش آمد ، حتما از همسرتان حمایت بکنید . لازم نیست که جلوی پدرتان عکس العملی نشان ندهید ولی وقتی به منزل رفتید به همسرتان بگویید که حق با شماست و از او معذرت خواهی کنید و این خیلی آرام بخش است و این تلقی را از بین می برد . پدرها می گویند که اگر در جایی حق بامن بود ، من رضایت دارم که از همسرت حمایت بکنی . حتی اگر جسارتی به من کرد تعصبی نشان نده . زیرا پدر         می خواهد که زندگی فرزندش آرام باشد . اگر به همسر شما توهینی شده حتما از او دفاع بکنید . سعی کنید که بدون همسرتان با خانواده تان به تفریح نروید . اگر مجبور شدید که این کار را بکنید و به مسافرت بروید حتما به او زنگ بزنید و به او بگویید که جای تو خالی است و اگر تو بودی بیشتر خوش می گذشت . مرد دوست دارد که در لذت بردن همسرش سهیم باشد . آقایان تلقی غلطی هم دارند که مادر خانم دخالت می کند . و برای اینکه شما این تلقی را هم از بین ببرید به مادرتان زیاد وابسته نباشید یا حداقل در حضور همسرتان این وابستگی را نشان ندهید . ممکن است که شما وابستگی داشته باشید ولی نباید این را جلوی همسرتان بروز بدهید . پیام این وابستگی این است که مادر شما روی شما اثر می گذارد . با مادرتان خلوت های طولانی نداشته باشید زیرا این پیام خوبی به همسرتان نمی دهد . مثلا شما همسرتان را در پذیرایی می نشانید و خودتان با مادرتان یک ساعت در آشپزخانه خلوت می کنید و آقا تلقی اش این است که مادر دارد دخترش را علیه من می شوراند . و فکر می کند که او به حاشیه رفته است و برای همسرش ارزشی ندارد . در حضور همسرتان با مادرتان نجوا و پچ پچ نداشته باشید . امام صادق (ع) می فرماید : اگر سه نفر در مجلسی باشد و دو نفر با هم پچ پچ و نجوا کنند این باعث آزار ما می شود . اگر مادرتان توصیه هایی برای زندگی تان کردند آنرا با آب و تاب برای شوهرتان تعریف نکنید . این خود تلقی ایجاد می کند که مادر خانم من در زندگی من دخالت می کند . اگر شما این نکات را رعایت کنید این تلقی شوهرش ما از بین می رود یا کم می شود . این یکی از عوامل اختلاف بین زن و شوهر است .
  842 –شما توصیه هایی بکنید که دامادها رابطه ی خوبی با مادرخانم و پدرخانم هایشان  داشته باشند ؟( عوامل اختلاف بین زن و شوهر )
  پاسخ – دامادها این تلقی را اصلاح بکنند که مادر زن دخالت می کند . مادر زن دوست دارد که زندگی دخترش خوب باشد و آسایش و آرامش داشته باشد و خیلی مواقع مادر توصیه به سازگازی با همسر را به دخترش می کند. البته ممکن است که مادر زن هایی هستند که دخالت می کنند و نسخه های غلط می پیچند و نسخه های غیر الهی نمی دهند ولی این عمومیت ندارد . ما می خواهیم این را از ذهن دامادها بیرون کنیم که این عمومیت ندارد . یعنی مادر زن هایی هستند که دلسوز شما و دخترشان هستند واهل دخالت در زندگی شما نیستند . این پیش فرض غلط را از بین ببرید . به پدر و مادر  خانم تان به دیده ی پدر و مادر خودتان نگاه بکنید . پیامبر فرمودند : پدران سه گروه هستند . یکی پدر خودت است که از او بوجود آمده ای ، دیگری پدری که به تو دختر     داده است ( پدر خانم ) و دیگری پدری که به تو چیزی یاد داده است . ( معلم ) پس پدر زن شما پدر دوم شماست ، به او توجه کنید . دامادها سعی کنند که به پدر خانم و مادرخانم شان همانطوری خطاب کنند که به پدر و مادر خودشان خطاب می کنند و این خیلی عاطفی تر است . هم آنها و هم همسر شما از این کار خیلی خوشش می آید . بعضی از دامادها پدر خانم خودشان را رقیب خودشان می دانند . اینکار خوبی نیست . گاهی در این رقابت ها بی حرمتی هایی اتفاق می افند که هم پدر خانم شما و هم خانم شما ناراحت می شود زیرا خانم شما پدرش را دوست دارد و شدت عواطف و علاقه دارد . پدر و مادر خانم شما برای همسر شما زحمت ها کشیده اند و برای تربیت او رنجها کشیده اند و بعد دسته گلی را به شما تقدیم کرده اند . شما باید قدر بدانید . (این هم یکی از عوامل اختلاف بین زن و شوهر است .)
  843 – شوهرم بشدت به مادرش وابسته است و بدون اجازه ی مادرش آب نمی خورد و برای هر تصمیمی باید نظر مادرش را جلب بکند . آیا این کار درست است ؟ ( عوامل اختلاف بین زن و شوهر )
  پاسخ – اگر دلبستگی باشد که خوب است . دلبستگی یعنی اینکه شوهر شما با مادرش رابطه ی عاطفی داشته باشد به این معنا که به مادر سر بزنند ، نیازهای او را برآورده کنند ، محبت و مهربانی کنند و مشکلات شان را حل کنند ، اگر اینها باشد خوب است . اگر اینها نباشد مرد شما دچار افسردگی می شود و احساس تهی بودن به او دست       می دهد و نمی تواند مرد خوبی برای شما باشد . پس اگر دلبستگی است اشکالی ندارد . فقط نکته ی مهم این است که این ارتباط عاطفی با مادر برای همسر آقا مشکلی ایجاد نکند . این خیلی مهم است . آقا دو تا دلبستگی دارد . یکی دلبستگی به مادر و یک دلبستگی به همسر دارد و یک ارتباط عاطفی با مادر و یک ارتباط عاطفی با همسر دارد . اگر این ارتباط عاطفه ای بگونه ای باشد که تعارض با دلبستگی پیدا کند این چیز خوبی نیست . در اینجا مرد باید مدیریت کند که دلبستگی و رابطه ی عاطفی با مادر باید در حد نیاز باشد و همچنین دلبستگی و رابطه ی عاطفی با همسر در حد نیاز باشد . چیزی که بد است وابستگی است . وابستگی با دلبستگی فرق دارد . وابستگی اشتباه است . زیرا وابستگی به معنای تعطیلی ذهن است . و به این معنای است که فرد نمی تواند تصمیم بگیرد و دیگری به جای او تصمیم بگیرد . اینکه بدون اجازه ی مادرش آب   نمی خورد رایحه ی وابستگی دارد . خانم ها بشدت از وابستگی آقایان ناراحت هستند . خانمها از مردی که به مادرش وابسته است متنفر هستند زیرا وقتی زن می خواهد ازدواج بکند اولین اولویتش نقش تکیه گاهی مرد است . یعنی می خواهد همسری پیدا بکند که بتواند به او تکیه کند و مرد حامی او باشد . نقش تکیه خواهی زن خیلی مهم     است . خیلی از خانمها به همین علت ازدواج می کنند که یک تکیه گاه پیدا بکنند. اگر خانم با آقایی ازدواج بکند که وابسته به مادرش باشد ، آقا نمی تواند تکیه گاه او باشد ( مردی که به مادرش تکیه کرد است نمی تواند تکیه گاه همسرش باشد)  . بخاطر هیمن خانم ها خیلی رنج می برند . حتی غربی ها هم از "مامی بوی " که همان بچه ننه ی ما است بدشان می آید . برای آقا هم مشکل ایجاد می شود زیرا اراده اش ضعیف می شود و اعتماد به نفس و خودباوری اش کم می شود . دیگر اینکه توقع مادر زیاد می شود . روزی که این آقا مادرشان را از دست بدهند خیلی لطمه می خورند . فرانسوی ها      می گویند : پسری که به مادرش وابسته است بهتر است که ازدواج نکند . پس اگر وابستگی است باید از بین برود . وابستگی به هر چیزی بد است . این هم یکی از عوامل اختلاف بین زن و شوهر است .
  844 – قبل از ازدواج از کجا بفهمیم که آقا به مادرشان وابسته است یا خیر ؟( مدت زمان خواستگاری )
  پاسخ – در محور ازدواج سوالاتی مطرح شد و گفته بودیم که از آقا بپرسید که نظر دیگران بویژه پدر و مادر و دوستان تان در زندگی تان چقدر مهم است . آیا برای شما خیلی اهمیت دارد ؟ با توجه به جواب آقا شما می توانید اطلاعاتی بگیرید . ممکن است که آقا بگوید که نظر پدر و مادر من خیلی مهم است و من بدون نظر آنها هیچ کاری  نمی کنم . این می تواند هشدار باشد . مثلا در جمع خواستگاری از آقا سوالاتی می کنند ، آقایانی که بشدت به پدر و مادرشان وابسته هستند ، به مادرشان نگاه می کنند که اگر مادر اشاره ای کرد جواب بدهند . این وابستگی را نشان می دهد . یک وقت آقا         می خواهد جواب بدهد ولی مادر بجای آقا پسر جواب می دهد . این هم مشکلاتی ایجاد می کند . اگر آقا در تکیه کلامش "حرف مادرم " است می تواند هشداری برای شما باشد. از طرفی اگر آقایی که به خواستگاری شما آمده اند تک فرزند یا فرزند آخر باشد یا فرزند یک والد سرپرست باشد ، اینها می تواند مزید بر علت باشند . البته ممکن است که تک فرزندی باشد که خیلی هم استقلال فکری هم داشته باشد . مجموعه ی شرایط علائم وابستگی است نه یک علامت . اگر شما با نشانه ها به جایی نرسیدید می توانید تحقیق کنید . دوران نامزدی هم برای شناخت خوب است . مثلا الان آقا با خانم قراری دارند که با هم گفتگو کنند یا اینکه بیرون بروند و این برنامه ریزی شده است ولی با کوچکترین اراده ی مادر این برنامه بهم می ریزد . این معنایش این است که این آقا استقلال فکری ندارد . مجموعه ی اینها می تواند به خانم کمک بکند .
  845 – آیا وقتی پسری ازدواج می کند ، هر روز  باید به مادرش سر بزند ؟( عوامل ایجاد اختلاف بین زن و شوهر )
  پاسخ – باید اصل سرزدن به مادر باشد و فرقی هم نمی کند که انسان متاهل یا مجرد باشد . فرزند باید بعد از ازدواج به مادر و پدرش سر بزند  اگر مادر مشکلی دارد حل کنند و در حد توان نیازهای مادر را برآورد بکند . اگر مادر بیماری دارد از او پرستاری کند . اینها تا آخر عمر وظیفه ی فرزند است . پدر و مادر هم به این فرزند نیاز دارند . اگر فرزند یک مادر شصت سالش هم بشود باز بچه ی مادر است . نیاز مادر عوض نمی شود و همیشه به فرزندش نیاز دارد . رسول اکرم فرمود : بچه های ما جگر گوشه های ما هستند . فرمودند : نظر با رحمت به والدین عبادت است . پیامبر فرمودند : هرکس به پدر و مادر خودش برسد . این رسیدگی مصداقی از طاعت الهی است . مهم این است که اعتدالی باشد . افراط ها و تفریط ها است که مشکل ایجاد        می کند . فکر نمی کنم خانمی باشد که نخواهد همسرش با پدر و مادرش ارتباط نداشته باشد . اگر مخالفتی هم هست به خاطر افراط ها و تفریط هاست . رفت و آمد این آقا با مادرش باید بگونه ای باشد که نیازهای مادر برآورده بشود و رفع مشکلات و نیازهای عاطفی حل بشود و اختلالی درنظام زندگی خودش ایجاد نکند . در مورد رفت و آمد موقعیت ها فرق می کند . ممکن است که کسی که ازدواج کرده ، پدر و مادری دارد که سن شان خیلی بالا نیست و توان دارند ، اینها نیاز کمتری به رسیدگی دارند . یک وقت یکی از دو والد در قید حیات نیست ، در اینجا باید بیشتر به آنها سر بزند . یک وقت پدر و مادر در قید حیات است ولی از پا افتاده هستند و نیاز به کمک دارد . هیچ خانمی پیدا نمی شود که با اصل ارتباط همسرش با خانواده اش مشکل داشته باشد. بیشتر خانمها با این افراط ها و تفریط ها مشکل دارند . ما داشتیم کسانی که ازدواج کرده اند و کلاً مادر و پدر را فراموش کرده اند .  این هم تفریط است . در اینجا خانم باید همسرش را تشویق کند که به والدین شان سر بزنند . صله ی رحم بحث جدی است . در مورد قطع رحم و آقات آن روایات زیادی داریم . ( عوامل ایجاد اختلاف بین زن و شوهر )
  846 – در مورد رفتن به منزل پدر و مادر توصیه شما چیست ؟ ( عوامل ایجاد اختلاف بین زن و شوهر )
  پاسخ – همیشه لازم است که زن و شوهر با هم به منزل والدین خود بروند.یک وقت دیدار جمعی است که خیلی هم خوب است اما خانم و آقا به یک ارتباط فردی با     خانواده ی خودشان نیازدارند . مثلا آقا می خواهند هفته ای دو بار به والدین نشان سر بزنند . اگر بخواهند هر دو بار همسر و فرزندانشان را ببرند سختی های برای همسرشان دارد . وقتی خانم یا آقا تنها به دیدار والدین خودشان بروند محدودیت ها و معذوریت ها کمتر است و نوع غذایی که با هم می خورند همان غذایی است که بطور متعارف آبش را زیاد می کنند زیرا پسر یا دخترشان آمده است و خیلی خودشان را توی زحمت نمی اندازند ، نوع پوششی که با هم درند راحتتر است ولی اگر همسر آقا باشد هم آنها محدودتر می شوند و هم خود خانم معذب است . اگر خانم یا آقا همیشه تنها بروند ، این خوب نیست . زیرا اینجا شبه دارد و فکر می کنند که نکند با همسرش قهر است یا درگیری دارد یا نکند از خانواده ی آنها خوششان نمی آید . اینکه هر دفعه ما به خانه ی خانواده های مان می رویم نیازی نیست که با هم برویم . از نظر روانی انسان نیاز دارد که تنها والدین و خانواده اش را ببیند ، مثلا می خواهند تجدید خاطرات شیرین بکنند و همسر آقا در آن خاطرات نبوده اند و برای خانم لذتی ندارد که در جمع آنها باشد . شاید حرفهایی باشد که خصوصی تر است و شاید به صلاح آن خانم یا آقا باشد که این مسائل را نداند یا شاید می خواهند راجع به خانواده شان مسائلی را بگویند . انس و ارتباط عاطفی که پدر و مادر با فرزندشان دارند طبیعی است که با عروس خانم یا داماد ندارند . جوانی خدمت رسول اکرم رسید و گفت که من پدر و مادری دارم که خیلی به من انس دارند و دوست دارند که من بیشتر در کنارشان باشم . من چکار کنم ؟ پیامبر فرمود : اگر یک شبانه روز در کنار پدر و مادرت باشی که به انس و نیاز آنها جواب بدهی ، این شبانه روز با یکسال جهاد در راه خدا برابر است.( ایجاد عوامل اختلاف بین زن و شوهر )