خسیس بودن


  •   در دوران عقد به این نتیجه رسیده ام که شوهرم خیلی خسیس است . نمی دانم میتوانم با او بسازم یا نه ؟ لطفا راهنمایی کنید.
  • در مقام مشاوره ، مراجعان کمی نبودند . کسانی بودند که آمدند و همین صحبت را کردند و وقتی با آقا صحبت کردیم ، داستان آن نبوده و آقا خسیس نیست . خساست باید تعریف شود . اینکه من همیشه در سوالات ، اول تعریف میکنم و مرزها را مشخص میکنم ، برای این است که ما نیاییم بر اساس نظر خودمان حکمی بدهیم و عده ای را دچار مشکل کنیم  . ما اول باید خساست را تعریف کنیم . خساست چیست ؟ گاهی یک سری ویژگی هایی است که ، ما برداشتمان این است که خساست است . مثلا فرض کنید آقایی عقل معاش دارند . در فقه ما و لسان دینی ما ، عقل معاش همان است که غربی ها به آن مدیرت پول می گویند . یعنی اینکه دقیق خرج می کنند ، صرفه جویی می کنند ، حساب شده خرج می کنند و اگر چنین چیزی باشد معلوم نیست ایشان خسیس باشند . حالا بویژه همین خانم محترم ، خودشان در فضایی بزرگ شده اند که این مدیریت نبوده ، از طرف پدرشان این مدیریت نبوده یا پدرشان خیلی سخاوتمند بوده اند و حسابی همه چیز به خانم می دادند و حالا این خانم با آقایی ازدواج کرده اند که عقل معاش دارند ، خوب معلوم است ایشان شوهر را با پدرشان مقایسه می کنند و فکر می کنند که شوهرشان خسیس است . چون از سخاوت پدر تا مدیریت عقل معاش شوهر،  تفاوت زیاد است . این شخص نمی تواند خسیس باشد . من مواردی داشتم که گفته اند ، در موارد خاصی خرج می کند . تشخیص ضرورت میدهد و میگوید این مورد ضروری نیست و خانم ، من این را نمی خرم . ولی در موارد ضروری و لازم ، خرج می کند . خسیس به معنای واقعی ، ضرورت و غیر ضرورت سرش نمی شود . در واقع جان به عزرائیل میدهد ولی پول نمیدهد . پول دادن برایش خیلی سخت است . یا فرض کنید این ها در دوران عقد هستند ، خانم می خواهد طلا و لباس بخرد و آقا حساب کند و مفصل به ایشان برسد و آقا می گوید ، هنوز دوران عقد است و نفقه شما بر عهده من به اساس عرف نیست. البته تذکری عرض میکنم . دراینجا همسرشان جواب نمی دهد و ایشان فکر می کنند خسیس هستند . بر اساس حقوق مدنی ماده 1106 از وقتی که خانم عقد میشوند ، نفقه خانم بر عهده آقا است ولی عرف پذیرفته که در این دوران که خانم تمکین نمیکند آقا هم نفقه  ندهد.
    البته فقهای ما نفقه را در برابر تمکین قرار میدهند . همان تمکین خاص ، که در دوران عقد نیست. عده ای قلیل هم صرف عقد را ، عامل نفقه می دانند که قانون مدنی ما هم بر اساس این قول نادر تنظیم شده است . ولی به هر حال عرف این را پذیرفته است . یا فرض بفرمایید آقا در دوران عقد زیادی هدیه نمیدهد ، نه اینکه خسیس است بلکه صرفه جوئی میکند و میگوید شاید اینها که میخریم خیلی هم به درد خانم نخورد ، این ها را برای ورود خانم به زندگی جمع می کند. مثلا یک خانه بهتری بتواند اجاره کند یا امکانات را برای ورود به زندگی محیا کند یا نه آقا اصلاً پول ندارد . فارغ التحصیل شده یا سرباز است ، خوب این ندارد . چه کار کند ؟ نه اینکه نمی خواهد ، ندارد . دختران خوبم ف دقت کنید این ها هیچ کدام خسیس نیستند . خسیس کسی است که دارد ولی خرج نمی کند . هیچ کدام از این انگیزه ها هم نیست.
    یک خانمی می فرمودند :  شش ماه است با شوهرم عقد هستیم ، هر وقت بیرون می رویم ، ایشان حتی یک بستنی برای من نمیخرند و همیشه ما را به هواخوری دعوت می کند . دو کیلومتر تا پارک که می خواهیم برویم راه است . میگوید خانم هوا خوری ، اتوبوس چی است و برگشتن  هم همینطور ، می گوید بله این واقعا خسیس است و شما دقت کنید اگر این است زندگی با چنین  آدمی خیلی سخت است زیرا اوامکانات زندگی را برای شما فراهم نخواهد کرد . مهمانی نمیرود از ترس اینکه نیایند، مهمانی بروید جواب دارد خرج دارد،مسافرت نمیرود ، خرج نمیکند ، به بچه ها نمیرسد ، بچه ها دچار سوء تغذیه می شوند و خیلی خیلی کارشما ، سخت می شود . من نمی توانم بگویم شما در دوران عقد از ایشان جدا شوید . مثلا ممکن است  خانم استقلال مالی دارند و با این فرض وارد زندگی میشوند که خودشان امکانات را فراهم کنند . البته اگرجلوی اشتغال شما را نگیرد . البته ادم های خسیس دوست دارند خانم برایشان کار کند و پول بیاورد. اینجا کار راحت تر میشود ، یا فرض کنید شما الان مهریه تان را از آقا گرفته اید ، باز آدم خسیس بعید است این کار را بکند یا یک پدر متمکن دارید که تا آخر عمر به شما کمک میکند . اگر این جور است ممکن است شما بتوانید با این آقا وارد زندگی شوید ولی اگراگر اینجوری نیست واقعاً کار سخت میشود و اگر احتمال میدهید ایشان اصلاح میشوند ، وارد زندگی شوید ولی متاسفانه تجربه نشان داده که آدمهای خسیس به ندرت اصلاح میشود . من موردی داشتم که به مرز مرگ رسیده بودند و چهل روز در حالت کُما بودند و بعد که نجات پیدا کردند ، منقلب شدند و بعد شروع به بخشش و سخاوت کردند و گرنه این ها اصلاح شدنی نیستند و دوستان راونپزشک هم این خساست را یک اختلال شخصیت و  وسواس میدانند . البته این با آن اختلال وسواس فرق میکند،که خسیس هستند ، آرمان گرا هستند به جزئیات زندگی خیلی اهمیت میدهند ، به شدت کار،   بی وقفه کار می کنند ، دور انداختن اشیا ی بی ارزش برایشان خیلی سخت است . معمولا این ها حتی با دارو هم قابل درمان نیستند و دارو می تواند فقط این ها را انعطاف پذیر کند . که به حرف ها گوش دهند و خیلی به درمان اینها خوش بین نیستند ، با تمام این شرایط ، دختر عزیزم تصمیم بگیر.
  •  از کجا بفهمیم آقا خسیس است ؟
    سوال کنید که چقدر اهل میهمانی دادن هستید ؟ و اهل مسافرت هستید یا نه و هدف از این سوالها این بود که بفهیم طرف خسیس است یا نه ؟ اگر بگوید من بنا ندارم خیلی خرج کنم ، در اینجا کمی ما را نگران میکند . حتما سوال کنید میخواهید سطح زندگی تان چطور باشد ؟ اگر بگوید زندگی متوسط می خواهم ، برایش شاخص تهیه کنید . مثلا بگویید : مثل زندگی مادر یا خواهرتان . این جور آدمها ماشین نیم خرند زیرا می ترسند بچه ها رویش خط بکشند البته این ها بهانه است و یا وسایل برقی نمی خرند از ترس اینکه مصرف برق بالا برود . حتما راجع به اسراف سوال کنید که تعریف شما از اسراف چیست ؟ این جور آدمها ، نیازهای اولیه خودشان و خانواده شان را تامین نمی کنند چون  میگویند : اسراف است . شما این ها را سوال کنید و اگر تردید کردید، از دوستانشان تحقیق کنید . بپرسید ایشان چقدر دست به جیب هستند ؟ مزید برعلت هم این می تواند باشد که ، در شب خواستگاری نه گل آوردند نه شیرینی و مجموع اینها  میتواند  به شما کمک کند .