رديفعنوانخوانندهآهنگسازشاعرنوعقالبمناسبتاجرا
240سرود رسم زندگیعبدالرسول کارگشاحسین فرهاد پورمحمود شاهرخیملایمسنتیایام هفته - بهاری
241سرود شکوفه بهارانشاهرخ شعر دوستعلی اکبر پوررحمت دامن دریاملایمسنتیبهاری
242سرود قاصدکگروه کرامیر مرتضویانحسن عسگریملایمارکسترالکودک
243سرود درخت بیدارپویا آزادیامین اسدیمحمود کیانوشملایمارکسترالکودک - بهاری
244سرود تجسم آهعبدالرسول کارگشامهرزاد مهربان پورحسن عسگریملایمسنتیایام هفته - فراق
245سرود منتظرداود فراهانیاحمد علی راغببامداد جویباریملایمسنتیامام زمان (عج)
246ساز و آواز: آتش عشقمحمد گلریزملایمتکنوازیمناجات
247سرود باغ نظرجهانگیر زمانیجعفر زعیمی نیکوفریدون کاویانیملایمارکسترالایام هفته
248ساز و آواز: غم جانانهمحمد گلریزملایمتکنوازیمناجات
249سرود گل همیشه بهارپرویز طاهریعلی اکبر پورمشفق کاشانیملایمسنتیبهاری - ایام هفته
250ساز و آواز: بال شوقمحمد گلریزملایمتکنوازیمناجات
251پیام اهداء خوناحمد علی راغبملایمارکسترالاهداء خون
252پیام اهداء خون 2احمد علی راغبملایمارکسترالاهداء خون
253پیام اهداء خون 3احمد علی راغبملایمارکسترالاهداء خون
254پیام اهداء خون 4احمد علی راغبملایمارکسترالاهداء خون
255پیام اهداء خون 5احمد علی راغبملایمارکسترالاهداء خون
256سرود باغ ارغوانیحمید غلامعلیفریدون خالقیاکبر آزادملایمسنتیبهاری
257سرود روشنی سپیدهحمید غلامعلیمهرزاد مهربان پورملیحه سادات قریشیملایمپاپایام هفته - امام زمان (عج) - دهه فجر
258سرود تنهای یکتاحمید غلامعلیامیر محمد رضاییاستاد شهریارملایمارکسترالدهه فجر - دفاع مقدس
259سرود همدلیحمید غلامعلیتهمورس پور ناظریمحمود شاهرخیملایمارکسترالجشن عاطفه ها - جشن نیکوکاری
تعداد کل تا کنون = 12251مورد