رديفعنوانخوانندهآهنگسازشاعرنوعقالبمناسبتاجرا
9856سرود شبنم خورشیدمهرداد کاظمیمیلاد محمدی مطلق- سعید محمدی مطلققربان ولیئیملایمپاپایام هفته
9857سرود حدیث پنهانعلی خداییشاهرخ پناهی فردسعدیملایمسنتیایام هفته
9858حدیث پنهانشاهرخ پناهی فردملایمسنتیایام هفته
9859سرود آنافریبرز داناییشاهرخ پناهی فرداسماعیل فرزانهملایمارکسترالپدر
9860آناشاهرخ پناهی فردملایمارکسترالایام هفته
9861سرود سولار آخاندا گل(بخند وقتی آبها سرازیر می شود)بهبود نظریعباس شیبانیشادمحلیایام هفته
9862سرود عید مبارکمهرداد کاظمیمیلاد محمدی مطلق- سعید محمدی مطلقعباس چشاییشادپاپعید نوروز- اعیاد مذهبی
9863سرود قبله عاشقاننادر وثوقیامید سیارهوفائیملایمارکسترالامام زمان (عج)
9864سرود بهارپوژنگ پروازیپوژنگ پروازی- شهاب صادق الوعدپوژنگ پروازیشادپاپبهاری - ایام هفته
9865سرود هیاهوبهمن سلحشورکورش عربغزال محدثملایمپاپزلزله
9866سرود مسافر بهاریامین جهانشاهیبهزاد عبدیطهمورث پور شیر محمدملایمپاپایام هفته
9867مسافر بهاریبهزاد عبدیملایمپاپایام هفته
9868سرود روز بزرگمحمد عبدالحسینیمهرداد دلنوازیسعید نوریملایمسنتیانتخابات
9869سرود رای بیداریمحمد عبدالحسینیمهرداد دلنوازیایرج قنبریملایمسنتیانتخابات
9870سرود بهار انتخابغلامرضا پیرویحسینعلی رجبی اسلامی- شهرام منظمیناصر فیضملایمسنتیانتخابات
9871سرود بهار گریستنعبدالحسین مختاباداحمد علی راغب- بهزاد خدا رحمیساعد باقریملایمسنتیایام هفته
9872سرود حریم رازعبدالحسین مختاباداحمد علی راغب- بهزاد خدا رحمیساعد باقریملایمسنتیعرفانی - ایام هفته
9873سرود گنجشک کوچکعبدالحسین مختاباداحمد علی راغب- بهزاد خدا رحمیساعد باقریملایمسنتیعرفانی - ایام هفته
9874سرود گریه های پنهانیعبدالحسین مختاباداحمد علی راغب- بهزاد خدا رحمیساعد باقریملایمسنتیایام هفته
9875سرود بی کران خیالعبدالحسین مختاباداحمد علی راغب- بهزاد خدا رحمیفائزه شاکریملایمسنتیایام هفته
تعداد کل تا کنون = 12251مورد