رديفعنوانخوانندهآهنگسازشاعرنوعقالبمناسبتاجرا
980سرود قبله گاه نماز نخستینمحمد رضا جعفریعلی تحریریمحمد علی معلمملایمسنتیروز قدس
981سرود ای قدسرضا شیرازیمحمدرضا عقیلیاسماعیل فرزانهملایمپاپروز قدس
982سرود بوسه بر تیغمهراج محمدیفواد حجازیمظاهر مصفاشادپاپامام علی (ع)
983سرود خاطر تومهراج محمدیفواد حجازیرویا نصیریملایمپاپشهادت - شهداء
984سرود کویرحمید غلامعلیجمال الدین منبریسهیلا محمدی نیاملایمارکسترالمحیط زیست
985سرود قلب عاشقانبهرام حصیریهمایون خرمتورج نگهبانملایمارکسترالمناجات
986سرود بازیچهبهرام حصیریهمایون خرمتورج نگهبانملایمارکسترالمناجات
987سرود مقتدای عشقضیاء الدین رضویسهیل ایوانیاسماعیل فرزانهشادسنتیشهدا
988سرود داغ هجرانپژمان مبرافرهاد رحیمیانآزاده والاییمحزونپاپشهدا
989سرود جمال الهیبهرام حصیریفرهاد غفوریانحافظملایمارکسترالمناجات
990سرود عروس ناز بهاراحمد نایبیاحمد نایبیاسماعیل فرزانهملایمسنتیبهاری - دهه فجر
991سرود سرزمین آبی عشقعباس بهادریحسن فلاحآزاده والاییملایمارکسترالدهه فجر - 12 بهمن
992سرود نور حقیقتمهدی حبیبیحسین فرهاد پورمحمود سنجریملایمسنتیامام علی (ع)
993سرود شاهدان دانش و دینرشید وطن دوستبهزاد عبدیحسن عسگریمارشارکسترالشهدای دانشجو
994سرود نماز 2محمد گلریزاحمد علی راغبنصرالله مردانیملایمسنتینماز
995سرود جلوه دیدارعلاء الدین بابا شهابیعلاء الدین بابا شهابیمولوی معدونیملایمسنتیمناجات
996سرود جداییبهمن معروفیبهمن معروفیبهمن معروفیملایمپاپشهدا - فراق
997سرود سایه سبزگروه کرمحسن رشید خانسپیده کاشانیسنگینارکسترالایام هفته
998موسیقیشادسنتیایام هفته
999سرود افسانهامین الله رشیدیامین الله رشیدیتورج نگهبانشادارکسترالایام هفته
تعداد کل تا کنون = 12251مورد