رديفعنوانخوانندهآهنگسازشاعرنوعقالبمناسبتاجرا
11817نی نوا 5حسین عیلزاده - جمشید عندلیبی......
11818نی نوا 6حسین علیزاده - جمشید عندلیبی......
11819سرود ولایت عشقمحمد اصفهانیبابک بیاتدعبل خزایی - پیام پارسامحزونآکاپلا
11820سرود این پیروزی خجسته بادمحمد گلریزاحمد علی راغبحمید سبزواریشادآکاپلا
11821سرود کجایید ای شهیدان خداییبیژن کامکارکامکارهامولاناغمگینآکاپلا
11822سرود گمگشتهمجید اخشابیمجید اخشابیمحمد علی معلمشادپاپ
11823سرود می عشقعلی تفرشیعلی تفرشیعراقیسنگینپاپ
11824سرود عید الغدیرعلی باغشاهیعلی باغشاهی - پیمان مقصودیپوران اخوانملایم...عید غدیر
11824شاه مردان علیفرهاد برنجانملایمپاپتواد امام علی (ع)
11825عید الغدیرعلی باغشاهی - پیمان مقصودیملایم...عید غدیر
11826سرود زمزمه ذاتاسحاق انورمحسن حسینیقربان ولیئیملایمارکسترالعرفانی
11827سرود امین وحیفرهاد برنجانفرهاد برنجاناسماعیل امینیملایمپاپمبعث
11828سرود میلاد معصومین (ع)قاسم افشارحسین شریفیفاضل نظریمحزونپاپتولد حضرت معصومه (س)
11829سرود جلوه افلاکخسن فداییاندانا کبیری -علی بکانغلامرضا کبیری-علی بکانمحزونآکاپلاسال پیامبر اعظم -مبعث
11830 جلوه افلاکدانا کبیری -علی بکانمحزونآکاپلاسال پیامبر اعظم -مبعث
11831میلاد معصومینحسین شریفیمحزونپاپتولد حضرت معصومه (س)
11832سرود ایرانمعلی خداییاصغر فلاححسین منزوی...سنتیایران
11833سرود دل دریاییخشایار اعتمادیحسین شریفیاسماعیل امینیملایمپاپهمبستگی
11834ایرانماصغر فلاحمارشسنتیایران
11835دل دریاییحسین شریفیملایمپاپهمبستگی
تعداد کل تا کنون = 12251مورد