مستند 1979

*مستند 1979  / 10 قسمت 30 دقیقه ای
زمان پخش :از چهار شنبه 12/11/90  تا پنجشنبه 20/11/90،هر روز به جز دوشنبه 17و سه شنبه18 بهمن   –ساعت 16:00
-این مجموعه مستند به بررسی  روز شمار وقایقی که از سال 1342 تا 1357 رخ داده و منجر به پیروزی انقلاب اسلامی ایران شده است ،می پردازد . در این بررسی با شاهدین و دست اندر کاران اتفاقات گفتگو شده است .در این برنامه همچنین   از تصاویر آرشیوی خاص که تاکنون پخش نشده ،استفاده شده است .


alt