سفر بخیر

سفر بخیر

کاری از : گروه اجتماعی شبکه سه سیما

شرح مختصر :

توصیه و بحثهای کارشناسی در خصوص راههای کاهش حوادث جاده ای ، همچنین میزگرد و گفتگو با میهمانان و کارشناسان تصادفات و پلیس راه .

 

زمان پخش :چهارشنبه  22:15