نفس عمیق

نفس عمیق

کاری از : گروه اجتماعی شبکه سه سیما

شرح مختصر :

-این برنامه به بحث ناهنجاریهای اجتماعی با محوریت پیشگیری از وقوع جرایم با موضوعاتی چون سرقتهای خرد ، اعتیاد ،فساد و ...با هدف  بررسی و ریشه یابی علل حادثه می پردازد. نفس عمیق  با ساختاری روایی و تاثیر گذار، در خصوص پرونده ها ، رخدادهای مختلف کلانتری ها و ماموریت های پلیس، به طرح مسئله می پردازد .

 

زمان پخش : پنجشنبه 5 بهمن  ساعت 18:00