دیروز،امروز،فردا

دیروز ، امروز ، فردا

کاری از : گروه اجتماعی شبکه سه سیما

شرح مختصر :

این برنامه برای پاسخگویی به مخاطبان پیرامون مسائل و رویدادهای جاری کشور که به نوعی امروز است . اما در عین حال نگاهی به گذشته نیز دارد واز آن استفاده میکند تا تصویر آینده را نشان دهد که همان دیروز و امروز و فرداست .

alt 

زمان پخش :پنجشنبه ها  -ساعت 22:15