دهکده

دهکده

کاری از : گروه اجتماعی شبکه سه سیما

شرح مختصر : در هر قسمت از این برنامه ،یک روستا ،  یک جوان نخبه کار آفرین وعلل موفقیت او به تصویر کشیده میشود.زمان پخش : ازیکشنبه 18 تیر تا سه شنبه 20 تیر ، هر روز –ساعت 15:45