روزهای سپید

روزهای سپید

کاری از : گروه فرهنگ و معارف اسلامی شبکه سه سیما

شرح مختصر : 

   این برنامه به بهانه بزرگداشت حضرت سلمان فارسی در کازرون ،به زندگینامه  و دلیل گرایش ایشان به دین مبین اسلام  می پردازد .گفتگو با میهمانان خارجی و داخلی این همایش در خصوص اینکه
"پیامبراکرم (ص) دارای  چه ویژگی های شخصیتی  بود که سلمان به ایشان گرایش داشت؟"

    

زمان پخش : شنبه 7 بهمن -ساعت 17:55