عصر اژدها

 alt

*فیلم سینمایی عصر اژدها  (Age of the dragons)

محصول آمریکا –سال 2011

زمان پخش  :پنجشنبه 21/2/91-ساعت 11:30

کارگردان : ریان لیتل

بازیگران : دنی گلاور . وینی جونزو ...

خلاصه فیلم : اژدهای سفید، خواهر ایهاب را جلوی چشمانش می کشد  . ایهاب از ترس فرار می کند  . او بعد از سالها با جمع کردن بهترین  شکارچیان  و نیزه  اندازان   به جنگ  اژدها  می رود . بعد از شکار اولین  اژدها  و کشتن  اژدهای  دیگر ، در خواب  زنده بودن اژدهای  سفید را می بیند و ...