ناپدید شدن در خیابان هفتم

 alt

*فیلم سینمایی ناپدید شدن در خیابان هفتم (vanishing on 7th street)

محصول آمریکا –سال 2010

زمان پخش  :پنجشنبه 14/2/91-ساعت 23:30

کارگردان : برود اندرسون

بازیگران : هایدن کریستنسن . تاندی نوتون و ...

خلاصه فیلم : خاموشی وسیعی در شهر دیترویت امریکا رخ می دهد وتمام شهردر تاریکی  فرو می رود .در طول تاریکی تمامی افرادی که در شهر بوده اند به طور مرموزی ناپدید  می شوند  و جز لباسهایشان چیزی باقی نمی ماند . تعداد انگشت شماری از آنها باقی می مانند  که در می یابند  تنها راه نجات ماندن در نور و پرهیز از سایه  ونقاط تاریک است  و...