مستند یادها

مستند یادها

کاری از : گروه فرهنگ و معارف اسلامی شبکه سه سیما

شرح مختصر :
-    این برنامه مستند به  هوشیاری ملت ایران پس از فتنه سال 88  ،در روز عاشورای حسینی می پردازد.

    

زمان پخش :شنبه 9 دی -ساعت 12:30