دختران جنگ

 alt

*فیلم تلویزیونی دختران جنگ

محصول ایران  – سال 1389

زمان پخش: 

کارگردان : احمد عبداللهيان

بازیگران : ساناز سماواتي، مينا نوروزي، رحمان مقدم و ...

خلاصه فیلم : در دوران سالهاي دفاع مقدس زمانيکه خرمشهر به دست عراقي ها مي افتد دختران و زنان زيادي در شهر براي آزادي شهرشان و کشورشان پا به پاي مردان جنگيدند. در اين ميان دختري بنام مريم وجود داشت  و محمد برادر زهرا خواستگار مريم بود .مريم و زهرا به همراه عده ديگري از زنان شهر پا به پاي مردان از آزاد سازي خرمشهر دخيل بودند.آنها در عمليات هاي مختلف شرکت مي کردند و..