حریم مادری

حریم مادری

کاری از : گروه اجتماعی شبکه سه سیما

شرح مختصر :

مجموعه حریم مادری با هدف معرفی الگوهای موفق و مثبت در روستا های استانهای مختلف کشور تولید شده است. این برنامه قابلیتهای توسعه، آبادی روستاها را بر اساس ظرفیتها و قابلیتهای همان منطقه به تصویر می کشد...
این برنامه تلاش می کند مشکلات روستائیان ،از زبان خودشان مطرح گردد و درسهای ناگفته فراوانی را برای مردم بازگو کند .زمان پخش :

 شنبه 7 بهمن  -ساعت 18:15