نبرد سه روزه

مدت برنامه :

یک برنامه 20 دقیقه ای

کاری از :

گروه فرهنگ و معارف اسلامی

شرح مختصر :

این برنامه به موضوع اعتکاف ،عبادت  که همان جهاد اکبر است ، می پردازد. نبرد سه روزه  مقایسه ای است میان جهاد اکبر و جهاد اصغر که همان جنگ تحمیلی است .

زمان پخش:شنبه 13/3/91-ساعت 18:25