حدیث دیگران

مدت برنامه :

10 قسمت 5 دقیقه ای

کاری از :

گروه سیاسی

شرح مختصر :

این برنامه  خاطرات  نخبگان سیاسی و اطرافیان حضرت امام خمینی را در خصوص  سیره عملی آن حضرت، با استفاده از هنرموشن گراف  به تصویر می کشد .

زمان پخش:از شنبه6/3/91،هر روز –ساعت 15:30